Waar isoleren voor een goed energielabel?

Auteur: Julian van der Zanden, Datum: 27-11-2022

Om een goed energielabel te verkrijgen is het slim om de juiste aspecten van de woning te isoleren. Het energielabel kijkt naar de zogeheten thermische schil. Wanneer u deze thermische schil goed isoleert, behaalt u een zo goed mogelijk energielabel.  

isolerende man

Berekeningswijze van het energielabel

Het energielabel wordt bepaald aan de hand van de energiebehoefte per woonoppervlakte per jaar (kWh/m²/jaar). Deze energiebehoefte is een opstelsom van het gebruik van verwarming, koeling, warmtapwatervoorbereiding en ventilatoren. Zonnepanelen en andere energiebronnen worden van het energiebehoefte afgetrokken. Een slecht geïsoleerde woning met veel zonnepanelen kan dus in de berekening toch een goed energielabel krijgen.  

Klassen van het energielabel

Het energielabel gaat van A++++ (zeer zuinig) tot G (zeer onzuinig).

Labelklasse Energiebehoefte kWh/m²/jaar
A++++ lager dan 0
A+++ 0 tot 50
A++ 50 tot 75
A+ 75 tot 105
A 105 tot 160
B 160 tot 190
C 190 tot 250
D 250 tot 290
E 290 tot 335
F 335 tot 380
G hoger dan 380

De zogeheten thermische zone

Elke woning bestaat uit een zogeheten thermische zone. Het gedeelte van de woning (of het gebouw) dat meetelt voor het energielabel wordt de zogeheten thermische zone genoemd. De ruimten die binnen de thermische zone liggen doen dus mee voor uw energielabel. Een tuinhuisje ligt niet binnen de thermische zone en doet  dus niet mee, maar de slaapkamers doen bijvoorbeeld wel mee.

De energielabeladviseur volgt zijn theorie en stelt vanuit daar de thermische zone op. Een aantal ruimten liggen altijd binnen de thermische zone. Deze ruimten zijn:

  • Toiletten
  • Slaapkamers
  • Keukens
  • Badkamers
  • Woonkamers
  • Beloopbare zolders (minimale hoogte 1.5 meter en via een vaste trap bereikbaar)
  • Niet-gemeenschappelijke verkeersroutes (hallen, gangen, overlopen)
  • In het geval van een bovenwoning: de opgang achter de voordeur.

 

Deze ruimten in uw woning doen dus altijd mee in de berekening van het energielabel. Een aantal ruimten doen nooit mee voor het energielabel. Deze zijn o.a. garages en ruimten met een open verbinding naar de buitenlucht. De overige ruimten doen soms wel en soms niet mee.

Bij veel standaard woningen is het relatief gemakkelijk om de thermische schil vast te stellen. Bij woningen met serres, aanbouwen en bijkeukens kan het al snel lastiger worden. Een vuistregel hierbij is: de ruimte doet mee bij de thermische zone, mits het beter geïsoleerd is dan de woning. Een goed geïsoleerde uitbouw wordt in veel gevallen meegenomen in de berekening, maar een serre gebouwd met halfsteens muren en een PVC golfplaten dak niet.

De adviseur maakt bij lastige situaties gebruik van ons beslisschema. Deze kunt u hier vinden. 

De zogeheten thermische schil

Nu u een idee heeft wat bij u de thermische zone van uw woning is, kunt u de thermische schil gaan bepalen. De thermische schil is de schil van de woning waar deze energie verliest. Dit kan bijvoorbeeld aan buitenlucht zijn, maar ook aan water of aan een kruipruimte. Een vloer zonder kruipruimte verliest zijn warmte aan de grond. Een woning kan energie verliezen door gevels, daken, muren, kozijnen, ramen, panelen en deuren. Een tussenwoning verliest geen warmte aan de buren, omdat het energielabel er van uit gaat dat zij ook de verwarming aan hebben staan.

Hoe kleiner uw thermische schil, dus hoe minder verliesoppervlakte uw woning heeft, hoe beter uw energielabel zal uitvallen. Uw woning verliest dan minder energie. Een tussen-appartement krijgt om deze reden veel sneller een goed energielabel dan een vrijstaande woning.

Standaard* tussenwoning: 

Standaard* hoekwoning:   

Standaard* vrijstaande woning:

Voor- en achtergevel, vloer, dakvlak voor- en achterkant.

Voor-, achter- en zijgevel, vloer, dakvlak voor- en achterkant.

Vier gevels, vloer, dakvlak voor- en achterkant.

* met een beloopbare zolder met vaste trap en een minimale hoogte van 1.5 meter

Waar kan ik dan het best isoleren?

Het is dus de kunst om de thermische schil van de woning te isoleren. Bepaal dus eerst zelf de thermische zone van uw woning en beoordeeld aan de hand van die zone waar uw woning energie verliest. Wanneer u deze schil isoleert, zult u maximaal resultaat behalen in het energielabel.

Veelgemaakte fouten

Fout 1: Gevel tussen garage en woonhuis niet isoleren

Zoals beschreven valt een garage altijd buiten de thermische zone. Bij een inpandige garage kan dat problemen opleveren. Zie onderstaande situatie. De garage is gerealiseerd in het woonhuis. De buitengevels zijn in spouw gebouwd en nageïsoleerd. Gevel A en gevel B, dus de gevels tussen het woonhuis en de garage zijn enkelsteens en niet geïsoleerd.

De garage hoort niet tot de thermische zone en de woning verliest dus energie aan deze garage (ook al is deze goed geïsoleerd). Het isoleren van gevel A en gevel B hebben in dit geval een groot positief effect op het energielabel.

voorbeeld inpandige garage

Niet alleen gevel A en gevel B grenzen aan de garage. Ook de vloer van de woonruimte boven de garage grenst aan de garage. In veel gevallen wordt de constructie hiertussen niet geïsoleerd. Het isoleren van de constructie tussen de garage en de vloer van de eerste verdieping heeft ook een groot positief effect op uw energielabel.

Fout 2: Tussenvloeren isoleren, maar dak niet

Ook kom ik soms tegen dat mensen de tussenvloeren geïsoleerd hebben, maar het dak niet. Heeft u een zolder hoger dan 1.5 meter met een vaste trap? Dan kunt u het dak isoleren. Heeft u een woning met een zolder lager dan 1.5 meter? Dan kunt u zowel de tussenvloer als het dak isoleren. Ook in deze situatie is het dus belangrijk om goed te kijken naar de thermische zone.

Twijfelgevallen

Twijfelt u over de thermische schil van uw woning? Dan is het slim om een energielabeladviseur uit te nodigen. Zij kunnen u precies vertellen waar de thermische schil van uw woning ligt. Wij houden onszelf aanbevolen in Noord-Brabant.

Ook benieuwd naar de invloed van zonnepanelen op uw energielabel of waar u op moet letten tijdens een verbouwing inzake het energielabel? Klik dan hier!

Disclaimer

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg voor u geschreven. U kunt echter geen rechten ontlenen aan deze informatie. Energielabel Meierijstad aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit artikel.  

U krijgt van Energielabel Meierijstad toestemming om dit artikel te delen mits u correct de bronvermelding toepast met een verwijzing naar onze website. Het auteursrecht is van toepassing.

Contact

Energielabel Meierijstad

Industrieweg 23, Sint-Oedenrode

Info@Energielabelmeierijstad.nl

+31639313140