• T: 06-39313140
  • E: Info@EnergieLabelMeierijstad.nl

Waarom een energielabel?

De Nederlandse wet- en regelgeving voor de energieprestatie van gebouwen vloeit voort uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Door deze wetgeving moet het energielabel op verschillende momenten worden vastgesteld. Dit geldt voornamelijk bij: 

  • Vergunningsaanvragen; 
  • Opleveringen; 
  • In het kader van verkoop;
  • In het kader van verhuur. 

 

U bent dus verplicht om een energielabel te kunnen overleggen wanneer u uw woning verhuurd of verkoopt. Bij verhuur moet u de huurder het energielabel kunnen tonen op het moment dat de huur in gaat. Bij verkoop moet u op het moment van overdracht op een definitief label beschikken. Dit is een tijdelijke maatregel die het ministerie van BZK heeft genomen wegens een tekort aan energieadviseurs, deze tijdelijke maatregel geldt tot eind 2021. Zorg er dus voor dat je een definitief energielabel hebt op het moment van overdracht. Het energielabel is 10 jaar geldig, vanaf het moment van ontvangst. 

 

Daarnaast kunt u het energielabel gebruiken als handige wijzer om te weten hoe u uw woning het best kunt verduurzamen.